Avís legal

Nota legal Art. 10 LSSI

El lloc web www.comexi.com és titularitat de COMEXI GROUP INDUSTRIES, SAU, NIF A17005299, amb domicili al Polígon Industrial de Girona, Av. Mas Pins, 135 (Pol. Ind. Girona), 17457 Riudellots de la Selva (Girona); Telf: + 34 972477744; email comexi@comexi.com; inscrita al Registre Mercantil de Girona, full GI-2436, foli 184, llibre 12, Secció 3ª, volum 133Política de privacitat

COMEXI GROUP* es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis.

La utilització de la Web i/o de qualsevol dels serveis oferts per COMEXI GROUP*, implica l'acceptació per l'usuari/client de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d'altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. COMEXI GROUP* no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

  1. Dret d'informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, COMEXI GROUP* informa als seus clients i als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per les societats que integren COMEXI GROUP* i sota la seva responsabilitat.
  2. Finalitat: Les dades dels usuaris/clients recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d'oferir-li els nostres serveis i productes del sector dels envasos i els embalatges flexibles, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions comercials, així com per gestionar la nostra relació comercial i/o contractual o qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. En el cas que rebem un currículum tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal. L'Informem que aquest procés pot necessitar l'accés de tercers col·laboradors de COMEXI GROUP*. En el cas de no voler que aquests tercers tinguin accés a les dades del CV per a les finalitats indicades anteriorment, ens ho ha de comunicar en el moment d'enviar el CV.
  3. Veracitat de les dades: L'usuari/client garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seràn obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
  4. Consentiment de l'usuari/client: El subministrament de les seves dades implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l'usuari/client per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l'enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació de les activitats de COMEXI GROUP i dels seus productes i serveis. La participació en esdeveniments organitzats per COMEXI GROUP* també suposa el consentiment exprés del participant per a la utilització i/o publicació de la seva imatge en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats per COMEXI GROUP* amb la finalitat de realitzar activitats d'investigació, formació i/o divulgació relacionades amb els seus productes, serveis i activitats que realitzi.
  5. Cessions: COMEXI GROUP* realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. Així mateix, l'usuari/client autoritza la comunicació o cessió de les seves dades a les societats que integren COMEXI GROUP*, per les finalitats recollides en els anteriors punts 2 i 4. Els interessats queden informats que aquesta cessió es produeix en aquest mateix moment a les societats que integren COMEXI GROUP*.
  6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L'usuari/client podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a l'Av. Mas Pins, 135 (Pol. Ind. Girona), 17457 Riudellots de la Selva (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o a l'adreça de correu electrònic lopd@comexi.com. Igualment, l'usuari/client en qualsevol moment podrà comunicar-nos en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions comercials.
  7. Mesures de seguretat: COMEXI GROUP* l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l'accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
  8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, COMEXI GROUP* es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari/client li faciliti.
  9. Cookies: COMEXI GROUP* utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.
  10. Actualització de la Política de Protecció de Dades: COMEXI GROUP* pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.
Les societats que integren COMEXI GROUP* i a les que es realitza la cessió de dades personals són: COMEXI GROUP INDUSTRIES, SAU, NEOPACK, SL, i CENTRE TECNOLÒGIC MANEL XIFRA BOADA, SLU, amb domicili a l'Av. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona - 17457 Riudellots de la Selva (Girona); dedicades a la producció i comercialització de serveis i productes relacionats amb els envasos i els embalatges flexibles; i COMEXI GROUP, SL, amb domicili a l'Av. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona - 17457 Riudellots de la Selva (Girona), dedicada a la gestió patrimonial del Grup.

Propietat intel·lectual i industrial:

COMEXI GROUP* és la propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus productes, pel que tota la informació que no hagi fet pública i que per qualsevol mitjà posi a disposició dels usuaris/clients sobre els seus productes es considerarà INFORMACIÓ CONFIDENCIAL, i per tant els usuaris/clients i els assistents a qualsevol demostració sobre els seus productes, s'obliguen a mantenir-la en el més estricte secret, comprometent-se a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la, revelar-la ni d'altra forma, directa o indirecta, posar-la a la disposició de tercers, ni total ni parcialment, sense l'autorització de COMEXI GROUP, qualsevol que sigui el suport en el qual es trobi la informació,. La durada d'aquesta obligació és de caràcter indefinit i el seu incompliment pot ser sancionat de conformitat amb la legislació vigent.