COMEXIF2 ML

Sol·licitar informació

Pensa en gran

La impressora Comexi F2 ML és la resposta ideal per a les exigències del mercat del polietilè. Una màquina immillorable des del punt de vista de rendibilitat, pensada per aconseguir la millor qualitat a altes velocitats i amb grans desenvolupaments.

Una impressora flexogràfica que sobresurt pel seu elevat grau de polivalència mantenint l'ergonomia i la usabilitat característiques de la gamma F2.

Compartir a

Chrome
Característiques tècniques
Tipus Gearless
Colors 10 / 8
Ample d'impressió (mm) 870 / 1070 / 1270 / 1470
Format mínim (mm) 350 / 380
Format màxim (mm) 1160
Velocitat màxima (m/min) 500
Dimensions (m) 15.70x5.31x4.8 (màquina estàndard 1270 mm d'ample)
Les característiques tècniques són susceptibles de canvi en funció de la configuració escollida.

Principals beneficis

Ergonomia, canvis ràpids de treball amb la plataforma

El creixent número de referències (SKU) i la reducció en la longitud dels treballs està penalitzant l’eficàcia de les màquines (OEE), per el que és necessari buscar alternatives per millorar el temps real i efectiu que la màquina està produint.

La F2ML és una màquina gran, ja sigui en 8 colors o en 10, i degut al seu màxim desenvolupament possible de 1.160mm, les camises són més grans i més pesades.

Aquestes màquines amb els desenvolupament més grans possibles se subministren amb una gran plataforma per a facilitar el canvi de treball en els tinters superiors. En aquesta gran plataforma (al llarg de tota la part frontal del cos impressor) es poden carregar dos carros amb totes les camises requerides per fer el canvi de treball i així minimitzar moviments i translacions. Amb això es pot canviar al mateix temps els tinters interiors i exteriors sense haver de pujar i baixar constantment.

Dos operadors poden treballar al mateix temps sobre la plataforma per fer el canvi de treball el més ràpidament possible, i les plataformes compleixen amb els més estrictes requisits de seguretat de cada país (als EUA, per exemple, se subministren proteccions extra).

El canvi de camises porta clixés i anilox només tarda un parell de minuts. Les tapetes s’obren manualment, d’una manera molt simple i ràpida.

 

També en el canvi de rasquetes s’ha tingut en compte l’ergonomia amb la solució GeniusDoctoring de la rasqueta PIPELESS i amb fixació magnètica dels fleixos.

GeniusDoctoring és la solució d’ergonomia de rasqueta PIPELESS en dues parts que permet fer el canvi de la rasqueta completa (sense necessitat d’haver de netejar ni canviar els fleixos sobre màquina amb la màquina aturada) en menys d’1 minut, sense desmuntar cap mànega i amb una rasqueta que pesa uns 12Kg.

I un cop que ja s’ha canviat la cambra completa i la màquina ja torna a estar imprimint de nou, llavors es pot netejar la cambra i canviar fleixos i segells sense necessitat de cap eina gràcies al nostre sistema patentat de fixació magnètica de fleixos.

 

 

GeniusJob, canvi de treball durant la producció

No sempre tenir més diversitat d’SKU’s significa que els treballs siguin totalment diferents un dels altres. Moltes vegades només hem de canviar 2 o 3 clixés mentre que els altres romanen els mateixos, fet que en una màquina de 10 colors ens permet jugar amb les estacions lliures i fer un canvi d’aquestes per preparar els següents clixés i així minimitzar el temps dedicat al canvi. Quan combinem aquest GeniusJob amb l’opció del GeniusFlow de preparar i condicionar les tintes per al següent treball (fins i tot sense tenir l’anilox o rasqueta muntats) llavors minimitzem encara més el temps de canvi.

 

 

Qualitat d’impressió
Qualitat d’impressió

Per tenir la millor qualitat d’impressió es requereix de tenir una màquina molt robusta i estable, amb els últims desenvolupaments en materials i en software. Amb GeniusTech tenim una completa gamma de solucions mecatròniques per la solució dels principals reptes relacionats amb la qualitat d’impressió, reptes que podem agrupar amb:

 • Tenir el mínim guany de punt i que sigui estable a la tirada
 • Absència d’efecte rebot o Bouncing
 • Registre entre colors perfecte

GeniusRun és la combinació mecatrònica d’unes bancades molt robustes amb el concepte Monoblock, d’eixos porta clixés i anilox amb ús intensiu de fibra de carboni, i d’uns suports de rodaments amb guies lineals i “husillos” a boles. I tot això amb un software intel·ligent que “entén” la impressió i adapta la resposta dels motors a les condicions d’impressió.

Tots els eixos estan fets de fibra de carboni, amb el major diàmetre possible per minimitzar els efectes de rebot o Bouncing i amb una fixació hidràulica de les camises intermèdies (també fetes de fibra de carboni UHM) per maximitzar la rigidesa dels elements que han d’absorbir les vibracions en el seu origen que no és un altre que el clixé.

GeniusDrive és el nostre sistema patentat de Virtual Master junt amb l’exclusiu i també patentat Direct Encoder (Encoder directament fixat als eixos enlloc de darrera del motor) que ens permet oferir la millor precisió de registre longitudinal amb un valor tan baix com ±25µ.

GeniusDoctoring permet tenir la mínima pressió entre els fleixos i el cilindre anilox, el que ens permetrà tenir el mínim guany de punt, i que sigui estable en el temps i durant la tirada.

 • Una sòlida i robusta barra de suport amb una superfície plana on es recolza la càmera de rasqueta.
 • Totes les càmeres de rasqueta estan verificades 3-D per tenir la major precisió.
 • Moviment d’avançament-retorn sobre guies lineals amb pistons de baixa fricció per mantenir la rasqueta en posició amb la mínima pressió, de manera que la rasqueta es pot moure conjuntament amb l’anilox com si fossin una sola peça.
Ajust de pressió i registre d’alta qualitat
Ajust de pressió i registre d’alta qualitat

Sistemes d’Ajust automàtic (Set Up) per tenir la millor qualitat d’ajust del treball.

El creixent número de SKU’s diferents, la reducció de la longitud dels treballs i la falta d’operadors entrenats ens porta a la necessitat de fer màquines amb un nivell d’automatització que permeten fer els canvis de treball més ràpids i l’ajust del següent treball amb la màxima qualitat possible i sense necessitat d’un operari expert.

En aquest escenari, a Comexi tenim una extensa gamma solucions GeniusTech per millorar la qualitat de l’ajust del treball i al mateix temps reduir el temps i el malbaratament creat, i tot això sense dependre de l’experiència de l’operador.

Tots els nostres sistemes de pressió i registre són automàtics, basats en la impressió real (no basats en càlculs teòrics que al final depenen del calibrat de la màquina, sinó en l’observació de la impressió real) i millorats amb l’ús de “big data” a través de solucions de Indústria 4.0 per tenir la millor qualitat (mínima sobrepressió) i el mínim malbaratament.

GeniusPrint és el nostre sistema “best in class” gràcies a l’altíssima precisió d’ajust, ja sigui per les pressions, on podem assegurar una sobrepressió màxima entretre 20µ y 70µ, com per el registre (basat en el PDF i per tant en la impressió completa) amb una desviació <50µ

 • Sistema totalment automàtic (l’operador solament ha de polsar un botó) sense necessitat de marques dedicades
 • Ajust de Pressió i registre basat en el 100% de la impressió
 • Ajust de Registre mitjançant la comparació amb el fitxer digital (PDF) utilitzat per crear els clixés
 • Malbaratament mig al voltant de 150m depenent del format, número de colors i model de màquina.

Com el GeniusPrint utilitza la càmera d’inspecció 100% d’AVT, quan tenim aquest sistema ens aprofitem de tenir també els sistemes d’inspecció i control de qualitat del 100% de les impressions, amb una tecnologia puntera en el mercat.

GeniusDot és el nostre sistema d’ajust automàtic de pressió i registre per tenir una òptima combinació entre malbaratament i qualitat. 

 • Ajust de pressió i registre basat en un punt de 1.5mm que aparegui al final de l’ajust com un punt negre.
 • Malbaratament mitjà aproximat de 120m depenent del desenvolupament i del model de màquina.

Donat que el GeniusDot utilitza la càmera de vídeo matricial d’AVT, quan tenim aquesta opció podem fàcilment fer un upgrade del vídeo (només software) per afegir la inspecció estadística per el control de qualitat del resultat de la impressió.

GeniusSet és el nostre sistema d’ajust automàtic de pressió per obtenir un malbaratament mínim.

 • Ajust de pressió basat en detectar el Kiss point entre el material/clixé/anilox per mitjà de la monitorització del parell de gir dels motors.
 • Malbaratament mig aproximamt de 70m depenent del desenvolupament i del model de màquina.

Donat que el  que el GeniusSet és solament per ajust de pressió, es complementa perfectament amb el GeniusReg per fer l’ajust de registre. 

GeniusReg és el nostre sistema d’ajustament de registre on l’operador arrossega sobre la pantalla del vídeo (drag&drop) un punt característic de cada color a la seva posició correcta relativa entre ells.

 • No necessita cap marca específica, només uns punts específics que poden ser punts, micropunts, creus de registre o lletres, entre altres.
 • El malbaratament mitjà aproximat és de 30m, fet que una vegada que la zona amb els punts característics s’ha seleccionat i ampliat, la màquina es pot aturar i acabar el procés d’arrossegament de punts a la pantalla amb la màquina aturada.

Donat que el GeniusReg s’utilitza només per fer l’ajustament de registre, es pot combinar perfectament amb el GeniusReg per tal de fer un ajustament de pressió.

Sistema d’assecatge: potencia, accessibilitat i eficiència
Sistema d’assecatge: potencia, accessibilitat i eficiència

El sistema d’assecament està format per dos circuits totalment independents, un per a l’assecament entre colors i l’altre per al túnel final d’assecament. Cada circuit té els seus propis ventiladors d’impulsió i d’aspiració, i treballen totalment independents un de l’altre per fer possible l’optimització de les prestacions depenent del treball imprès.

El primer circuit té 7 / 9 pantalles entre colors, que es poden extreure fàcilment pel lateral de les bancades per al manteniment, amb una trapa d’inspecció a la part d’extracció que fa possible la neteja de qualsevol partícula o tros de material que hagi pogut ser succionada.

El segon circuit correspon al túnel final d’assecament, que en aquesta màquina és de 5m de longitud, amb 16 llavis bufadors i accessible des de la plataforma superior. Inclou una obertura específica per a manteniment i neteja, una cadena per a l’enfilada de material i rodets guia conduits per mantenir la velocitat de la banda sense afectar a la tensió de la mateixa.

GeniusDry és el nou software per millorar l’eficiència del sistema d’assecatge adaptant-lo als requeriments específics de cada treball. GeniusDry té 3 modes de funcionament LO-MI-HI depenent de les característiques del treball per optimitzar el consum d’energia, el volum d’aire extret i la concentració de solvents. Els diferents modes de funcionament adapten el flux d’aire canviant la velocitat dels ventiladors i l’apertura de la vàlvula de recirculació.

Control de l’entintatge
Control de l’entintatge

GeniusFlow, l’excel·lència amb el sistema d’entintatge més eficient

GeniusFlow és el sistema encarregat del subministrament de tinta per a la impressió i, al mateix temps, permet realitzar neteja de la càmera de rasqueta, anilox, dipòsits de tinta i mànegues de connexió. És un sistema compacte i focalitzat en la utilització de la mínima quantitat de tinta i en obtenir una òptima qualitat de neteja, amb un mínim consum de solvent. Es compon de:

 • Una bomba de tinta asimètrica (pneumàtic) o dues bombes elèctriques (elèctric)
 • Mànegues de curta longitud
 • Amortidor de pulsacions pressuritzat
 • Viscosímetres integrats en línia

La bomba pneumàtica asimètrica permet tant la impulsió de tinta cap a la càmera de rasqueta com el retorn des de la mateixa al dipòsit i està controlada amb un PLC, de manera que sigui possible d’adaptar el caudal de tinta a la situació de treball de la màquina i així ajudar a reduir el consum d’aire comprimit i augmentar la vida de les membranes.

GeniusFlow està integrat en els carenats de la màquina i el seu muntatge ergonòmic permet tenir un accés fàcil a l’operador per realitzar les seves tasques habituals i, al mateix temps, facilita les operacions de manteniment de tots els elements.

Hi ha diferents versions de GeniusFlow i múltiples opcions per a adaptar-se a les diferents necessitats específiques:

 • Execució en Acer Inoxidable per a tintes base aigua o tintes curables.
 • Refredament i/o escalfament de les tintes amb integració de l’equip refrigerador o sense.
 • Tancs per a solvent brut i net que es poden connectar a un destil·lador extern.
 • Ajust de la viscositat i/o temperatura de la tinta sense necessitat de tenir muntades ni la cambra de rasqueta ni l’anilox de la màquina.

GeniusFlow Prime

 • Sistema d’entintatge pneumàtic per a l’aportació de tinta i la neteja del mateix sistema, així com de les mànegues, cambres de rasqueta i anilox.
 • El sistema es basa en una bomba pneumàtica asimètrica per a cada tinter que permet l’enviament i el retorn de tinta entre la rasqueta i el dipòsit, i que mitjançant vàlvules pneumàtiques pot revertir el sentit de circulació en el circuit per a buidar i retornar tota la tinta de les cambres al dipòsit.
 • El sistema s’opera des de dues pantalles tàctils localitzades en el cos impressor, prop de les bombes i dels tinters, amb control visual de tots dos.
 • Des de les pantalles tàctils es pot controlar qualsevol paràmetre del sistema d’entintatge, no només bombar tinta, sinó també controlar viscositats, temperatures, neteja i també el control del manteniment (vida de les membranes).
 • Hi ha tres programes de neteja pre programats per a optimitzar el temps i el consum de solvent depenent de les necessitats del canvi de color.
 • Es pot connectar a 2 tancs de 400l cadascun (opcional), un per a solvent net i un altre per a solvent brut.
 • El sistema estàndard és vàlid només per a tintes base solvents; hi ha una opció per a tintes base aigua.

GeniusFlow Electric

Sistema d'entintat elèctric per a l'aportació de tinta i la neteja del propi sistema, així com de les mànegues, cambres de rasqueta i anilox.

 • El sistema es basa en dues bombes elèctriques per a cada tinter que permeten l'enviament i el retorn de tinta entre la rasqueta i el dipòsit. Les bombes van controlades per drivers per a ajustar-se a les condicions d'impressió.
 • El sistema s'opera des de dues pantalles tàctils localitzades en el Cos Impressor, prop de les bombes i dels tinters, amb control visual de tots dos.
 • Des de les pantalles tàctils es pot controlar qualsevol paràmetre del sistema d'entintat, no solament bombar tinta, sinó també controlar viscositats, temperatures, neteja i també el control del manteniment (vida de les membranes).
 • Hi ha tres programes de neteja preprogramados per a optimitzar el temps i el consum de solvent depenent de les necessitats del canvi de color
 • Es pot connectar a 2 tancs de 400l cadascun (opcional), un per a solvent net i un altre per a solvent brut
 • El sistema estàndard és vàlid només per a Negres base solvent, NO és possible utilitzar-ho per a negres basi aigua.
Ergonomia per al manteniment
Ergonomia per al manteniment

Seguint el disseny ergonòmic, hi ha una gran plataforma sobre el cos impressor, on hi ha situada tota l’electrònica de l’assecament, ventiladors, fonts de calor, etc. Per tenir una accessibilitat fàcil i còmoda per al manteniment, Això evita haver de realitzar treballs de manteniment en alçada o utilitzant escales, per complir amb les més estrictes normes de seguretat.

Aquesta plataforma superior inclou una obertura per accedir al tambor central per a la seva neteja, permetent fer aquesta operació amb tota la seguretat i comoditat possible.

Juntament amb la plataforma superior, es poden trobar múltiples detalls que reforcen que aquesta màquina és la millor solució en termes de manteniment: Les ja esmentades rasquetes PIPELESS, el canvi de filtres, punts de greixatge, electrònica descentralitzada, i molts altres...

Indústria 4.0, dades i HMI
Indústria 4.0, dades i HMI

GeniusTouch és el nou HMI amb unes pantalles tàctils molt intuïtives i fàcils d’utilitzar, des d’on es pot fer qualsevol operació de la màquina i on es poden trobar totes les dades dels treballs, així com la connexió al Comexi Cloud. Hi ha diferents pantalles tàctils a la màquina, pantalla principal en el pupitre de l’operador, dues pantalles en els equips de desbobinat i rebobinat, així com dues pantalles més en el sistema d’entintatge.

GeniusTouch és la interfície, però quan volem treballar amb les dades de la màquina, ja siguin dades relatives a un treball, com dades de les camises, de l’ús de les rasquetes, de tintes o qualsevol dada que puguem necessitar, el trobarem a través del GeniusData, que és una potent base de dades SQL data base on es guarden totes les dades.

Les funcionalitats del GeniusData són, entre altres:

 • Base de dades de totes les camises anilox i porta clixés.
 • Base de dades de tots els paràmetres del treball en curs i també de les dades històriques de tots els treballs.
 • Control de producció del treball en curs o històrics.
 • El control de producció permet determinar l’estat de la màquina en cada moment (canvi de treball – ajustament – producció) automàticament.
 • Possibilitat de tenir un report detallat del treball en curs o dels treballs en un interval de dates (només com a fitxer pdf).
 • Connectivitat al Comexi Cloud per extraure els valors i connectar-los als sistemes ERP.

Comparativa de màquines

Flexo
Gamma de productes
F2 ML
F2 ML
F2 MP
F2 MP
F2 MC
F2 MC
Tipus Gearless Gearless Gearless
Colors 10 / 8 10 / 8 10 / 8
Ample d'impressió (mm) 1070 / 1270 / 1470 / 870 1070 / 1270 / 1470 / 870 1070 / 1270 / 870
Format màxim (mm) 1160 850 800
Velocitat (m/min) 500 500 400
Accessoris

Trobi el seu contacte

Comexi icon

Subscripció a la newsletter. Subscrigui's al nostre butlletí per rebre les últimes notícies

Subscriure
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 UNE 166002 Emas Orgalime EPD