Join us

“Individually we can do lots of things, but together we can do a lot more”

– Helen Keller

Comexi offers you a wide range of possibilities to be part of our team.

Job offers

Tècnic/a d'aprovisionaments per BU Operacions

MISSIÓ: Garantir la cadena de subministres, realitzant la gestió de comandes, seguiment i buscant solucions i alternatives per assegurar l’arribada de peces segons la planificació establerta i focalitzats en la satisfacció del client.

FUNCIONS:
- Realitzar i administrar els aprovisionaments a proveïdors nacionals i estrangers, respectant les necessitats dels clients interns i gestionant la comunicació del compliment dels preus i terminis de lliurament pactats per el departament de Compres.
- Realitzar les sol·licituds de transport en els proveïdors que ho requereixen.
- Informar al departament de Compres dels incompliments mes crítics (tècnics, preu i/o terminis,...)
- Informar als proveïdors i fomentar l’aplicació de les polítiques/eines d’aprovisionament de Comexi (Acord Marc, Portal web,...).
- Mantenir correctament actualitzada la taxa de servei, realitzar la seva analítica i proposar/executar el pla d’accions necessari per millorar-la.
- Col·laborar, com porta veu del departament, a les activitats Lean acordades amb les BU.
- Col·laborar proactivament per garantir la cadena de subministres: Buscar alternatives de proveïdors, distribuïdors, tècniques.

REQUISITS:
Formació acadèmica: FP o CFGM Administració, Comerç Internacional, Mecànic/Elèctric o experiència assimilable.
Formació complementària: Coneixements entorn Windows, excel nivell avançat. Imprescindible coneixements entorn SAP.
Idiomes: Anglès nivell alt (oral i escrit).
Valorables: Experiència prèvia d'1 a 3 anys en departaments d’aprovisionaments o compres.
Sol·licituds: Adreçar-les preferentment mitjançant correu electrònic al departament de RRHH elena.sabates@comexi.com presentant CV juntament amb carta de motivació. 

Data incorporació 18/01/2022

If you would like to be part of the Comexi team, please send us your CV by selecting one of the departments that will be more suited to your studies and professional motivation.Basic information regarding data handling (EU Regulation 2016/679)
Head of handling:
COMEXI*
Purpose: To offer, render and invoice our services and products in the container and flexible packaging sector.
Legitimation: Consent of the person concerned.
Recipients: The data will not be assigned to third parties, unless it is required by law or it is necessary to comply with the purpose of handling the data.
Rights: To access, rectify and remove data, and any other included in the privacy policy.
Further information in our privacy policy Privacy policy

*COMEXI: Comexi Group Industries SAU; and Comexi Group, SL.


Newsletter subscription. Subscribe to our newsletter to get important news

Subscribe
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 UNE 166002 Emas Orgalime EPD