COMEXIF2 MB

Sol·licitar informació

La impressora perfecta per a les seves secessitats

La impressora FLEXO Comexi F2MB ha estat dissenyada per satisfer les necessitats de la impressió de tiratges mitjans del sector de l'envàs flexible per al canal minorista i majorista.

La Comexi F2MB comparteix els conceptes patentats FLEXOEfficiency d'ergonomia i accessibilitat així com el rendiment i robustesa de la resta de la gamma F2. Tot això combinat amb un disseny simplificat del sistema d'assecatge .

Compartir a

Chrome
Característiques tècniques
Tipus Gearless
Colors 8
Ample d'impressió (mm) 870 / 1070 / 1270
Format mínim (mm) 300 / 330 / 350
Format màxim (mm) 800
Velocitat màxima (m/min) 400
Dimensions (m) 15.70x5.51x5.45 (màquina estàndard 1270 mm d'ample)
Les característiques tècniques són susceptibles de canvi en funció de la configuració escollida.

Principals beneficis

ERGONOMIA per a un canvi ràpid de treball
ERGONOMIA per a un canvi ràpid de treball

El creixent nombre de referències (SKU) i la reducció en la longitud dels treballs està penalitzant l’eficiència de les màquines (OEE), fet pel qual és necessari buscar alternatives per millorar el temps real i efectiu que la màquina està produint.

La F2 MB té 8 tinters posicionats al voltant d’un tambor central d’1.5m de diàmetre, fet que permet tenir una màquina molt baixa, on només es necessita una petita escala per a canviar les camises dels tinters 1 i 8, mentre que totes les altres operacions es poden fer a nivell del terra.

El canvi de camises porta clixés i anilox només tarda un parell de minuts. Les tapetes s’obren manualment, d’una manera molt simple i ràpida.

També en el canvi de rasquetes s’ha tingut en compte l’ergonomia amb la solució GeniusDoctoring de la rasqueta PIPELESS i amb fixació magnètica dels fleixos.

GeniusDoctoring és la solució d’ergonomia de rasqueta PIPELESS en dues parts que permet fer el canvi de la rasqueta completa (sense necessitat d’haver de netejar ni canviar els fleixos sobre màquina amb la màquina aturada) en menys d’1 minut, sense desmuntar cap mànega i amb una rasqueta que pesa uns 12Kg.

I un cop que ja s’ha canviat la cambra completa i la màquina ja torna a estar imprimint de nou, llavors es pot netejar la cambra i canviar fleixos i segells sense necessitat de cap eina gràcies al nostre sistema patentat de fixació magnètica de fleixos.

Ajust de pressió i registre d’alta qualitat
Ajust de pressió i registre d’alta qualitat

Sistemes d’Ajust automàtic (Set Up) per tenir la millor qualitat d’ajust del treball.

El creixent número de SKU’s diferents, la reducció de la longitud dels treballs i la falta d’operadors entrenats ens porta a la necessitat de fer màquines amb un nivell d’automatització que permeten fer els canvis de treball més ràpids i l’ajust del següent treball amb la màxima qualitat possible i sense necessitat d’un operari expert.

En aquest escenari, a Comexi tenim una extensa gamma solucions GeniusTech per millorar la qualitat de l’ajust del treball i al mateix temps reduir el temps i el malbaratament creat, i tot això sense dependre de l’experiència de l’operador.

Tots els nostres sistemes de pressió i registre són automàtics, basats en la impressió real (no basats en càlculs teòrics que al final depenen del calibrat de la màquina, sinó en l’observació de la impressió real) i millorats amb l’ús de “big data” a través de solucions de Indústria 4.0 per tenir la millor qualitat (mínima sobrepressió) i el mínim malbaratament.

GeniusSet és el nostre sistema d’ajust automàtic de pressió per obtenir un malbaratament mínim.

 • Ajust de pressió basat en detectar el Kiss point entre el material/clixé/anilox per mitjà de la monitorització del parell de gir dels motors.
 • Malbaratament mig aproximamt de 70m depenent del desenvolupament i del model de màquina.

Donat que el  que el GeniusSet és solament per ajust de pressió, es complementa perfectament amb el GeniusReg per fer l’ajust de registre. 

GeniusReg és el nostre sistema d’ajustament de registre on l’operador arrossega sobre la pantalla del vídeo (drag&drop) un punt característic de cada color a la seva posició correcta relativa entre ells.

 • No necessita cap marca específica, només uns punts específics que poden ser punts, micropunts, creus de registre o lletres, entre altres.
 • El malbaratament mitjà aproximat és de 30m, fet que una vegada que la zona amb els punts característics s’ha seleccionat i ampliat, la màquina es pot aturar i acabar el procés d’arrossegament de punts a la pantalla amb la màquina aturada.

Donat que el GeniusReg s’utilitza només per fer l’ajustament de registre, es pot combinar perfectament amb el GeniusReg per tal de fer un ajustament de pressió.

GeniusDot és el nostre sistema d’ajust automàtic de pressió i registre per tenir una òptima combinació entre malbaratament i qualitat. 

 • Ajust de pressió i registre basat en un punt de 1.5mm que aparegui al final de l’ajust com un punt negre.
 • Malbaratament mitjà aproximat de 120m depenent del desenvolupament i del model de màquina.

Donat que el GeniusDot utilitza la càmera de vídeo matricial d’AVT, quan tenim aquesta opció podem fàcilment fer un upgrade del vídeo (només software) per afegir la inspecció estadística per el control de qualitat del resultat de la impressió.

Control de l’entintatge
Control de l’entintatge

GeniusFlow, l’excel·lència amb el sistema d’entintatge més eficient

GeniusFlow és el sistema encarregat del subministrament de tinta per a la impressió i, al mateix temps, permet realitzar neteja de la càmera de rasqueta, anilox, dipòsits de tinta i mànegues de connexió. És un sistema compacte i focalitzat en la utilització de la mínima quantitat de tinta i en obtenir una òptima qualitat de neteja, amb un mínim consum de solvent. Es compon de:

 • Una bomba de tinta asimètrica (pneumàtic) o dues bombes elèctriques (elèctric)
 • Mànegues de curta longitud
 • Amortidor de pulsacions pressuritzat
 • Viscosímetres integrats en línia

La bomba pneumàtica asimètrica permet tant la impulsió de tinta cap a la càmera de rasqueta com el retorn des de la mateixa al dipòsit i està controlada amb un PLC, de manera que sigui possible d’adaptar el caudal de tinta a la situació de treball de la màquina i així ajudar a reduir el consum d’aire comprimit i augmentar la vida de les membranes.

GeniusFlow està integrat en els carenats de la màquina i el seu muntatge ergonòmic permet tenir un accés fàcil a l’operador per realitzar les seves tasques habituals i, al mateix temps, facilita les operacions de manteniment de tots els elements.

Hi ha diferents versions de GeniusFlow i múltiples opcions per a adaptar-se a les diferents necessitats específiques:

 • Execució en Acer Inoxidable per a tintes base aigua o tintes curables.
 • Refredament i/o escalfament de les tintes amb integració de l’equip refrigerador o sense.
 • Tancs per a solvent brut i net que es poden connectar a un destil·lador extern.
 • Ajust de la viscositat i/o temperatura de la tinta sense necessitat de tenir muntades ni la cambra de rasqueta ni l’anilox de la màquina.

GeniusFlow:

 • Sistema d’entintatge pneumàtic per l’aportament de tinta i la neteja del mateix sistema, així com de les mànegues, càmeres de rasqueta i anilox.
 • El sistema es basa en una bomba pneumàtic asimètrica per a cada tinter que permet l’enviament i el retorn de tinta entre la rasqueta i el depòsit, i que mitjançant una vàlvula manual de dos posicions (ple/buit) permet invertir la circulació en el circuit per buidar la tinta i tornaria la rasqueta al dipòsit.
 • El sistema és vàlid tant per tintes solvents com base aigua.

GeniusFlow Prime

 • Sistema d’entintatge pneumàtic per a l’aportació de tinta i la neteja del mateix sistema, així com de les mànegues, cambres de rasqueta i anilox.
 • El sistema es basa en una bomba pneumàtica asimètrica per a cada tinter que permet l’enviament i el retorn de tinta entre la rasqueta i el dipòsit, i que mitjançant vàlvules pneumàtiques pot revertir el sentit de circulació en el circuit per a buidar i retornar tota la tinta de les cambres al dipòsit.
 • El sistema s’opera des de dues pantalles tàctils localitzades en el cos impressor, prop de les bombes i dels tinters, amb control visual de tots dos.
 • Des de les pantalles tàctils es pot controlar qualsevol paràmetre del sistema d’entintatge, no només bombar tinta, sinó també controlar viscositats, temperatures, neteja i també el control del manteniment (vida de les membranes).
 • Hi ha tres programes de neteja pre programats per a optimitzar el temps i el consum de solvent depenent de les necessitats del canvi de color.
 • Es pot connectar a 2 tancs de 400l cadascun (opcional), un per a solvent net i un altre per a solvent brut.
 • El sistema estàndard és vàlid només per a tintes base solvents; hi ha una opció per a tintes base aigua.
Qualitat d’impressió

Per tenir la millor qualitat d’impressió es requereix de tenir una màquina molt robusta i estable, amb els últims desenvolupaments en materials i en software. Amb GeniusTech tenim una completa gamma de solucions mecatròniques per la solució dels principals reptes relacionats amb la qualitat d’impressió, reptes que podem agrupar amb:

 • Tenir el mínim guany de punt i que sigui estable a la tirada
 • Absència d’efecte rebot o Bouncing
 • Registre entre colors perfecte

GeniusRun  és la combinació mecatrònica d’una màquina molt robusca amb un software intel·ligent que “entén” la impressió i adapta la resposta dels motors a les condicions d’impressió.

GeniusDrive és el nostre sistema patentat de Virtual Master junt amb l’exclusiu i també patentat Direct Encoder (Encoder directament fixat als eixos enlloc de darrera del motor) que ens permet oferir la millor precisió de registre longitudinal amb un valor tan baix com ±25µ.

GeniusDoctoring permet tenir la mínima pressió entre els fleixos i el cilindre anilox, el que ens permetrà tenir el mínim guany de punt, i que sigui estable en el temps i durant la tirada.

 • Una sòlida i robusta barra de suport amb una superfície plana on es recolza la càmera de rasqueta.
 • Totes les càmeres de rasqueta estan verificades 3-D per tenir la major precisió.
 • Moviment d’avançament-retorn sobre guies lineals amb pistons de baixa fricció per mantenir la rasqueta en posició amb la mínima pressió, de manera que la rasqueta es pot moure conjuntament amb l’anilox com si fossin una sola peça.
Sistema d’Assecament

L’equip d’assecament està format per dos circuits, un per a l’assecament entre colors i l’altre per al túnel final d’assecament, amb una extracció comú de gasos. El sistema envia aire calent a gran velocitat per a evaporar completament els diluents de la tinta (aigua o solvent) i per garantir que no queda cap diluent residual al producte final.

El primer circuit té 7 pantalles entre colors, que es poden rotar fàcilment per al manteniment, amb una trapa d’inspecció a la part d’extracció que fa possible la neteja de qualsevol partícula o tros de material que hagi pogut ser succionada.

El segon circuit correspon al túnel final d’assecament, que en aquesta màquina és de 4.5m de longitud, amb 14 llavis bufadors i accessible per la part inferior per a neteja sense necessitat de pujar a cap plataforma. El túnel inclou una corretja per a facilitar l’enfilada del material.

Ergonomia per al manteniment

Seguint el disseny ergonòmic, hi ha una gran plataforma sobre el cos impressor, on hi ha situada tota l’electrònica de l’assecament, ventiladors, fonts de calor, etc. Per tenir una accessibilitat fàcil i còmoda per al manteniment, Això evita haver de realitzar treballs de manteniment en alçada o utilitzant escales, per complir amb les més estrictes normes de seguretat.

Juntament amb la plataforma superior, es poden trobar múltiples detalls que reforcen que aquesta màquina és la millor solució en termes de manteniment: Les ja esmentades rasquetes PIPELESS, el canvi de filtres, punts de greixatge, electrònica descentralitzada, i molts altres...

Indústria 4.0, dades i HMI
Indústria 4.0, dades i HMI

GeniusTouch és el nou HMI amb unes pantalles tàctils molt intuïtives i fàcils d’utilitzar, des d’on es pot fer qualsevol operació de la màquina i on es poden trobar totes les dades dels treballs, així com la connexió al Comexi Cloud. Hi ha diferents pantalles tàctils a la màquina, pantalla principal en el pupitre de l’operador, dues pantalles en els equips de desbobinat i rebobinat, així com dues pantalles més en el sistema d’entintatge.

GeniusTouch és la interfície, però quan volem treballar amb les dades de la màquina, ja siguin dades relatives a un treball, com dades de les camises, de l’ús de les rasquetes, de tintes o qualsevol dada que puguem necessitar, el trobarem a través del GeniusData, que és una potent base de dades SQL data base on es guarden totes les dades.

Les funcionalitats del GeniusData són, entre altres:

 • Base de dades de totes les camises anilox i porta clixés.
 • Base de dades de tots els paràmetres del treball en curs i també de les dades històriques de tots els treballs.
 • Control de producció del treball en curs o històrics.
 • El control de producció permet determinar l’estat de la màquina en cada moment (canvi de treball – ajustament – producció) automàticament.
 • Possibilitat de tenir un report detallat del treball en curs o dels treballs en un interval de dates (només com a fitxer pdf).
 • Connectivitat al Comexi Cloud per extraure els valors i connectar-los als sistemes ERP.

Comparativa de màquines

Flexo
Gamma de productes
F2 MB
F2 MB
F4
F4
F2 MC
F2 MC
Tipus Gearless Gearless Gearless
Colors 8 8 10 / 8
Ample d'impressió (mm) 1070 / 1270 / 870 670 / 870 1070 / 1270 / 870
Format màxim (mm) 800 600 800
Velocitat (m/min) 400 300 400
Accessoris

Mediambient i logística. Perifèrics compatibles.

ST1

ST1Optimització de l'espai  

Més informació

Trobi el seu contacte

Comexi icon

Subscripció a la newsletter. Subscrigui's al nostre butlletí per rebre les últimes notícies

Subscriure
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 UNE 166002 Emas Orgalime EPD