Tecnologia i innovació

Com fabricar embalatges més sostenibles i eficients pel que fa a la rendibilitat, dia rere dia?

Aquests dos aspectes són essencials en els desenvolupaments tecnològics que Comexi ofereix en les seves solucions. Som conscients que la legislació governamental empeny els propietaris de les marques a exigir solucions d’embalatge cada cop més innovadores. La innovació intervé, doncs, en tot el procés de conceptualització, fabricació, embalatge i operativa de la nostra maquinària.  

INSPIRAR, FACILITAR i CONSOLIDAR

Aquests són els pilars fonamentals del model d’innovació de Comexi. A Comexi fem un gran esforç per mantenir-nos a l’avantguarda de la innovació, tot creant un entorn que fomenti la creativitat i la col·laboració, i portant les nostres idees més enllà dels conceptes per transformar-les en solucions reals i valuoses per als nostres clients i la societat en conjunt.

1.

Inspirar

Sota aquest lema, el nostre model d’innovació destaca pel seu enfocament proactiu, obert al canvi i l’evolució. Innovem de manera conjunta amb xarxes d’empresaris i socis estratègics del sector per crear un ecosistema divers i en constant creixement.. Amb aquesta finalitat, apliquem models Agile, que ens permeten adaptar-nos ràpidament als reptes que planteja el mercat. Avancem ràpidament amb els MVP (productes mínims viables) i posem a prova les nostres idees amb els clients i els propietaris de les marques. Aquest enfocament ens permet anticipar i donar resposta, no només a les necessitats actuals, sinó també a les que puguin sorgir en el futur.

2.

Facilitar

El fet de compartir les experiències i els coneixements amb els nostres col·laboradors permet crear un entorn d’innovació bidireccional. D’aquesta manera, millorem les nostres idees amb la seva experiència i construïm unes solucions més sòlides. Treballar de manera conjunta ens permet fer front a reptes complexos i aprofitar oportunitats més àmplies. Gràcies a la creació de sinergies, fomentem la innovació a diferents nivells i contribuïm a un creixement sostenible de la societat en conjunt.

3.

Consolidar

No ens centrem només a generar idees, sinó també a convertir-les en realitats tangibles que aportin valors als nostres clients. Escoltem atentament les teves necessitats específiques i liderem el procés d’innovació per crear solucions que comportin un abans i un després. La nostra gran capacitat d’adaptació és un factor clau del nostre èxit. La flexibilitat ens permet personalitzar les solucions i serveis per tal que cada client pugui treure el màxim profit de les nostres innovacions. Una innovació pràctica es reflecteix en el nombre significant de patents que hem desenvolupat fins ara.

SOCIS

Col·laborar per assolir la grandesa: associacions i acords per assolir els objectius que ens proposem

Ceflex

La iniciativa CEFLEX (Circular Economy for Flexible Packaging) neix de la col·laboració de més de 180 empreses, associacions i organitzacions europees que representen tota la cadena de valor de l'embalatge flexible. Junts, ens hem proposat l'objectiu que l'any 2025 tots els embalatges flexibles d'Europa es basin en una economia circular.

Amec

Amec és l'entitat que engloba les principals indústries internacionals d'Espanya: una comunitat visionària, col·laborativa, autogovernada i amb un gran poder d'impacte. Inclou les principals indústries del país, que comparteixen una clara vocació internacional, innovadora i col·laborativa.

R-Cycle

R-Cycle ofereix un estàndard de traçabilitat obert, aplicable i acceptat arreu del món per als productes fabricats amb plàstic. Impulsats per una comunitat intersectorial, hem creat una infraestructura de dades per establir passaports digitals de productes.

Una economia circular basada en les dades

R-Cycle registra automàticament totes les propietats rellevants dels plàstics al llarg de la cadena de valor, de manera que és possible dur a terme una gestió basada en les dades dels fluxos de materials i garantir una fabricació més eficient, una millor classificació dels residus i un millors materials reciclats. D'aquesta manera, R-Cycle obre pas perquè els productes fabricats amb plàstic passin a formar part d'una economia circular que realment funcioni.

Cequip

Un clúster que agrupa els fabricants de béns de capital catalans. La cooperació entre els seus membres permet generar coneixements i innovacions per fer avançar la indústria.

Indpuls

Indpuls és una associació privada sense ànim de lucre creada per compartir la construcció del futur amb tercers i reforçar a la vegada les estratègies d'innovació pròpies. És un espai d'innovació col·laborativa entre les empreses i les empreses emergents, promogut per un grup d'empreses industrials que comparteixen coneixements, idees i projectes amb l'objectiu de crear valor empresarial per a tothom i promoure l'ecosistema d'innovació industrial.

Packaging cluster

Packaging cluster agrupa més de 130 membres actius d'Espanya, entre empreses, centres de coneixement i entitats que representen tota la cadena de valor: R+D; Matèries Primes i Productes Intermedis; Maquinària; Perifèrics i Finals de Línia, Fabricants d'Envasos; i els usuaris finals. El clúster vol millorar la competitivitat (social, mediambiental i econòmica) de l'ecosistema de l'envàs i l'embalatge, mitjançant la promoció de la intel·ligència de mercat, el treball en xarxa i projectes d'impacte per al sector.

La iniciativa CEFLEX (Circular Economy for Flexible Packaging) neix de la col·laboració de més de 180 empreses, associacions i organitzacions europees que representen tota la cadena de valor de l’embalatge flexible. Junts, ens hem proposat l’objectiu que l’any 2025 tots els embalatges flexibles d’Europa es basin en una economia circular. 

Amec és l’entitat que engloba les principals indústries internacionals d’Espanya: una comunitat visionària, col·laborativa, autogovernada i amb un gran poder d’impacte. Amec inclou les principals indústries del país, que comparteixen una clara vocació internacional, innovadora i col·laborativa.  

 

R-Cycle ofereix un estàndard de traçabilitat obert, aplicable i acceptat arreu del món per als productes fabricats amb plàstic. Impulsats per una comunitat intersectorial, hem creat una infraestructura de dades per establir passaports digitals de productes.  

Una economia circular basada en les dades 

R-Cycle registra automàticament totes les propietats rellevants dels plàstics al llarg de la cadena de valor, de manera que és possible dur a terme una gestió basada en les dades dels fluxos de materials i garantir una fabricació més eficient, una millor classificació dels residus i uns millors materials reciclats. D’aquesta manera, R-Cycle obre pas perquè els productes fabricats amb plàstic passin a formar part d’una economia circular que realment funcioni. 

Un clúster que agrupa els fabricants de béns de capital catalans. La cooperació entre els seus membres permet generar coneixements i innovacions per fer avançar la indústria. 

Indpuls és una associació privada sense ànim de lucre creada per compartir la construcció del futur amb tercers i reforçar a la vegada les estratègies d’innovació pròpies. 

És un espai d’innovació col·laborativa entre les empreses i les empreses emergents, promogut per un grup d’empreses industrials que comparteixen coneixements, idees i projectes amb l’objectiu de crear valor empresarial per a tothom i promoure l’ecosistema d’innovació industrial.  

Packaging cluster agrupa més de 130 membres actius d’Espanya, entre empreses, centres de coneixement i entitats que representen tota la cadena de valor: R+D; Matèries Primes i Productes Intermedis; Maquinària; Perifèrics i Finals de Línia, Fabricants d’Envasos; i els usuaris finals.  

El clúster vol millorar la competitivitat (social, mediambiental i econòmica) de l’ecosistema de l’envàs i l’embalatge, mitjançant la promoció de la intel·ligència de mercat, el treball en xarxa i projectes d’impacte per al sector.  

Scroll to Top

Services