SOSTENIBILITAT

Un embalatge amb un impacte positiu

La nostra missió, la nostra visió i els nostres valors són els tres eixos per assolir el nostre objectiu: oferir envasos amb l’impacte mediambiental més petit possible.  

Un millor embalatge
Un món millor

Cap a la circularitat
La nostra estratègia se centra en el desenvolupament sostenible.

Els nostres esforços en matèria de sostenibilitat per als propers anys configuren l’Estratègia Comexi 2030, que es divideix en 3 seccions principals: Persones, Planeta i Embalatge sostenible. 

La nostra estratègia es divideix en 4 àrees.

Planeta Creiem que és essencial que les empreses adoptin mesures per reduir la seva petjada ecològica d'una manera urgent i efectiva.

Persones La diversitat ens enriqueix. A Comexi ens esforcem per protegir-la i crear un entorn segur i inclusiu per a tothom.

Embalatge sostenible Comexi és fermament partidària de reduir l'impacte ambiental de la seva activitat.

Transparència Els informes sobre sostenibilitat ens indiquen els nostres punts forts i aquells aspectes en què ens cal millorar.

Embalatge sostenible
Comexi es mostra fermament a favor de reduir l'impacte ambiental de la seva activitat d'acord amb la tendència del actual del mercat, no només amb l'objectiu de reduir el seu impacte, sinó també l'impacte final dels seus productes i dels productes finals en la cadena de valor.

Per tal de fer realitat aquest objectiu, Comexi aporta al mercat innovacions tecnològiques sostenibles, com ara tecnologies sense solvents i màquines més eficients des del punt de vista energètic.

Reducció dels solvents

Solucions com la laminació sense solvents o la impressió amb tintes amb curat de feix d’electrons, tant en la flexografia com en l’òfset. La col·laboració amb socis com Gelflex és essencial per innovar i comercialitzar solucions que contribueixin a crear monomaterials, molt més fàcils de reciclar, sense solvents.  

Reducció del consum d'energia

Innovem per minimitzar les despeses en l’energia utilitzada en els processos d’assecatge de les màquines de laminació i impressió, com ara Genius Dry.

Reducció de materials

Reduïm els residus materials i l’ús de tinta mitjançant solucions que fan possible que la preparació del treball sigui el més senzilla i ràpida possible alhora que permeten controlar i reduir la quantitat de tintes i recobriments emprats.  

Una feina adaptada a tothom

Ergonomia, ús intuïtiu, accessibilitat… Dissenyem les nostres solucions de manera que tothom pugui utilitzar-les. El fet de reduir el pes dels components facilita l’equitat a l’hora d’accedir al treball. Així mateix, l’accessibilitat i l’ús intuïtiu mitjançant pantalles permet que les puguin manipular persones amb tot tipus de capacitats. 

Disseny ecològic d'envasos

 Sabies que hi ha una versió més circular del teu embalatge flexible?  
 A Comexi col·laborem amb AIMPLAS – Instituto técnico del plástico – per crear CIRCULAR PACK, un servei mitjançant el qual podem ajudar la teva empresa a dissenyar, de manera objectiva, la solució d’embalatge més sostenible. 
 
Per fer-ho possible, duem a terme estudis i anàlisis neutrals combinant els nostres coneixements en l’estudi, la selecció de materials i l’aplicació de processos sostenibles i eficients. Només així podrem trobar la millor alternativa per a les teves necessitats.  
 
Es tracta d’un servei força nou al mercat, si bé són diverses les empreses que ja hi han fet confiança. Una de les nostres últimes històries d’èxit és BIMBO Mèxic. 

Circularitat de l'embalatge

R-Cycle és un projecte que compta amb la implicació de parts interessades de tota la cadena de valor de l’embalatge flexible i que té com a finalitat crear un passaport digital per als materials flexibles utilitzats en els envasos. Es tracta d’un sistema que aporta traçabilitat als materials per tal de facilitar-ne el reciclatge. Vols conèixer millor aquest projecte? Aquí hi pots donar una ullada! 

La iniciativa CEFLEX (Circular Economy for Flexible Packaging) neix de la col·laboració de més de 180 empreses, associacions i organitzacions europees que representen tota la cadena de valor de l’embalatge flexible. Junts, ens hem proposat l’objectiu que l’any 2025 tots els embalatges flexibles d’Europa es basin en una economia circular.
 

Planeta
Creiem que és essencial que les empreses adoptin mesures per reduir la seva petjada ecològica d'una manera urgent i efectiva.

Atès el compromís amb la responsabilitat social corporativa i el seu profund arrelament i respecte pel territori, COMEXI està fermament compromesa amb la preservació del nostre planeta. Aquesta consciència ecològica es tradueix en accions i estratègies que tenen com a objectiu garantir la sostenibilitat de l’embalatge flexible:

01.

Reducció de les emissions de carboni i de la contaminació atmosfèrica.

02.

Certificació EMAS (2013).

03.

Certificació ISO 9001:2000 (2002) i ISO 14001 (2005)

04.

Realització d'estudis sobre el cicle de vida de la maquinària de flexografia.

05.

Gestió sostenible de residus: integració del concepte d'economia circular.

06.

Reducció del consum energètic procedent de
fonts no renovables.

07.

Compra d'energia elèctrica procedent de fonts 100 % renovables per als dos centres de producció de Girona, Mas Pins i Mas Joals.

Persones
La diversitat ens enriqueix. A Comexi ens esforcem per protegir-la
i crear un entorn segur i inclusiu per a tothom.

Comexi és plenament conscient de la seva responsabilitat i compromís amb el seu entorn geogràfic i social. En aquest sentit, condemna qualsevol forma de discriminació i violència, alhora que contribueix a la creació d’ocupació i riquesa, així com al desenvolupament econòmic: 

El talent no entén d'orígens, gèneres o creences. Les empreses han de garantir que totes les persones gaudeixin de les mateixes oportunitats i drets en l'entorn laboral i han de col·laborar per fer-ho extensible a tota la societat.

La carta de la diversitat

L’adhesió a aquesta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar, avançar cap a la construcció d’una plantilla diversa, promoure la inclusió, tenir en compte la diversitat en totes les polítiques de gestió de persones, promoure la conciliació de la vida laboral i familiar i reconèixer la diversitat de la societat.

Codi ètic

El Codi ètic és el manifest dels valors, principis i normes ètiques que imperen en l’organització del GRUP COMEXI i en els qual es basa el desenvolupament i el creixement de les empreses que l’integren. Així mateix, també hem creat un Comitè d’Ètica, responsable de vetllar pel compliment del Codi i la seva aplicació. Vols saber-ne més? Descarregar el nostre Codi ètic. 

Comissió de voluntariat

10 companys de Comexi formen part de la Comissió de voluntariat. Lideren i promouen activitats de voluntariat i cooperació amb ONG i altres associacions per tal de dur a terme donacions o col·laborar en la recaptació de fons. Algunes de les associacions amb què treballem són l’Oncolliga, la Fundació Ramon Noguera i la Creu Roja.

Transmissió de coneixements i desenvolupament del talent

L’educació és un element essencial per a nosaltres. I no ho diem perquè sí. El Ctec (enllaç) de Comexi és a la vegada un espai de formació per als nostres clients i una aula per a les pròximes generacions. Un exemple de la nostra visió és la cooperació entre el cicle formatiu i l’Institut Santa Eugènia de Girona, gràcies a la qual els alumnes duen a terme part de la seva formació a les nostres instal·lacions, on es formen utilitzant una tecnologia d’avantguarda. Així mateix, també cal destacar els premis Manel Xifra Boada, uns importants guardons que reconeixen la tasca i la trajectòria de professionals i estudiants en el camp científic i tecnològic. 

 Cultura empresarial i recursos humans

El sistema integrat de gestió de COMEXI s’ha dissenyat per donar resposta als compromisos esmentats anteriorment, tot prenent com a referència les àrees d’excel·lència, sostenibilitat, cultura preventiva i innovació: 

  •  El client. Garantim la satisfacció dels nostres clients i de totes les parts interessades.  
  • La seguretat, el més important. Adaptem les activitats i el desenvolupament dels programes per eliminar perills o reduir els possibles riscos per a les persones i/o els productes.  
  • Millora contínua. Apostem per la millora contínua del sistema integrat de gestió com a eina per assolir més sostenibilitat, un lideratge competitiu, l’excel·lència operativa i avançar cap a la sinistralitat laboral zero. 
  • Compliment normatiu. Complim la legislació i normativa aplicable a cada àrea específica i en tots els aspectes de l’empresa, així com d’altres requisits interns existents o que subscrigui l’organització. 
  • Equip. Garantim la igualtat d’oportunitats per a tots els treballadors, sense establir cap tipus de discriminació per raó de sexe, raça o religió. Així mateix, promovem la seva participació i tenim en compte la seva opinió. Els professionals duen a terme les activitats de gestió seguint els criteris del Codi ètic, amb justícia, sentit comú, un enfocament humà i cura en totes les comunicacions. 

Transparència Els informes sobre sostenibilitat ens indiquen els nostres punts forts i aquells aspectes en què ens cal millorar.

Els informes sobre sostenibilitat ens indiquen els nostres punts forts i els aspectes en què cal millorar.  

Els informes s’elaboren mitjançant estudis de materialitat, en els quals ens basem per prioritzar les accions que generen més impacte per als nostres grups d’interès (treballadors, proveïdors i clients) i el nostre negoci. 

Inclouen i detallen totes les accions dutes a terme en aspectes relacionats amb el medi ambient, les persones i la governança. 

Vols saber-ne més? 

Scroll to Top

Services