COMEXI CLOUD

Com ho poden fer, les empreses, per analitzar les dades per tal que la presa de decisions els proporcioni un avantatge competitiu?

Comexi Cloud és una plataforma de serveis digitals que aporta una anàlisi i serveis de valor afegit als equips, processos i aplicacions de les empreses. Alhora, és en la base d’un seguit d’històries d’èxit i bones pràctiques úniques i valuoses que tanquen el cicle PDCA (Plan Do Check Act, o Planificació-Execució-Avaluació-Actuació).

Beneficis

Plug and Play

No requereix implementació ni codificació. Comença a extreure i analitzar dades en temps real des del primer minut.

Immediatesa

Cerca informació, interactua amb les dades i duu a terme anàlisis en profunditat amb la màxima simplicitat i rapidesa.

Interconnectivitat

Exporta i connecta dades de totes les màquines a qualsevol altre sistema extern com ara ERP, MIS i CRM mitjançant el mòdul Comexi Cloud Data Export.

Seguretat

Totes les teves dades s’emmagatzemen als servidors en núvol d’Amazon Web Services i només tu pots accedir-hi. La seguretat i la confidencialitat de les dades són la nostra màxima prioritat!

Analítica de fabricació

Les dades són la base principal de la revolució digital que està transformant l'economia, i tothom haurà de ser capaç d'utilitzar-les, analitzar-les i resumir-les.

Altrament, es continuarà fent un infraús de les dades i soscavant el potencial dels negocis per competir en els nivells més alts.

L’anàlisi de la producció ja no és una fita final, sinó que és el camí per garantir una presa de decisions correcta i informada. Això és vàlid tant per a la presa de decisions d’humans com amb l’ajut de màquines, en àmbits com l’internet de les coses (IoT), l’automatització o l’aprenentatge automàtic.

La tecnologia crea desplaçaments de poder. Segles enrere, el poder residia en la propietat de la terra. Amb la revolució industrial, el poder es desplaçà cap als fabricants. En l’era de les dades, el poder es mou cap a les organitzacions que són propietàries de les seves dades.

Analítica de producció

És la manera més fàcil d’obtenir dades en temps real i saber quins treballs es troben en curs o quins ja s’han finalitzat i com, en qualsevol procés d’impressió. Aquestes dades es poden consultar mitjançant indicadors, notificacions i informes en PDF, un cop finalitzades les sol·licituds de treball. També és possible consultar estadístiques i incidències.

Càlcul de costos

Permet consultar el cost i el consum de qualsevol màquina, així com les seves estadístiques, per tal de conèixer l’evolució d’aquests treballs. El servei Càlcul de costos dels treballs s’integra en l’Analítica de producció quan les màquines disposen de mòduls de sensors o bàscules.

Ordering Online

Plataforma de comerç electrònic on és possible comprar les peces recanvis d’una manera fàcil i totalment gratuïta. Demana qualsevol peça de recanvi d’una manera ràpida i instantània les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Auxiliar de manteniment

Comexi s’encarrega de dur a terme el manteniment de la màquina i ofereix informes de tasques.

Documentació tècnica

Els manuals i les instruccions estan sempre disponibles i actualitzats.

Exportació de dades

Comexi Cloud Data Export et permet accedir a totes les dades de la màquina des de qualsevol aplicació, com ara ERP, MES i MCS, en funció de les teves necessitats. Aquestes dades són privades i segures i estan a punt per ser analitzades fàcilment.

Els testimonis ho diuen tot.

"Comexi Cloud ens proporciona eines que ens permeten prendre decisions d'una manera més ràpida i eficient"

Simones Weber / Maxiplast Embalagens

"Comexi Cloud ens ajuda enormement a garantir la traçabilitat, és una gran eina"

Annie Berkovich / LIVCER

Scroll to Top

Services